Fortnox

Fortnox

Ekonomibolaget är experter på Fortnox

 

Med hjälp av Fortnox och Ekonomibolaget kan hela er ekonomistyrning skötas digitalt.

 

Exempel på områden där Fortnox kan digitalisera er ekonomistyrning
✓ Rapportering
✓ Attestflöden
✓ Hantering av leverantörsfakturor      
Välj tjänster som du är intresserad av