Skatterådgivning

Vi hjälper er att maximera utdelningarna med nuvarande och kommade 3:12-reglerna

Nya 3:12-regler

Regeringen är på väg att ändra 3:12-reglerna, som reglerar beskattning av utdelning i fåmansföretag. De nya reglerna, som kommer gälla från och med 1 januari 2018, är inte fastställda än, men om förslagen klubbas igenom kommer det att påverka möjligheten till utdelningar för ägare eller delägare i fåmansföretag.

Vår CFO Niklas Högstedt har skrivit två debattartiklar om förslaget om ändrade 3:12-regler. Klicka här för att läsa debattartikeln på Driva-Eget.se från 23 mars 2017, eller klicka här för att läsa debattartikeln i Svenska Dagbladet från 4 april 2017.

 

UPPDATERING: 26 augusti 2017 valde regeringen att backa från förslaget om nya 3:12-regler, vilket vi tycker var klokt agerat.

 

Som förslaget såg ut skulle det ha inneburit följande förändringar:

HÖJD SKATT PÅ UTDELAT KAPITAL. Skatten på ägar- och delägarutdelningar höjs med 25% - från dagens 20% till 25%. I ett ursprungligt förslag ville man sänka schablonbeloppet i det som brukar kallas förenklingsregeln till 100 00 kronor, men det har man backat från och det beloppet kommer även fortsättningsvis vara 2,75 gånger inkomstbasbeloppet, vilket motsvarar 169 125 kronor. Skatten på utdelningar som överstiger takbeloppet kommer ligga kvar på 30%.

ÄNDRAD KVOTERING AV KAPITALFÖRLUSTER. En följd av den höjda skattesatsen från 20% till 25% blir att kvoteringen av kapitalförluster ändras på motsvarande sätt – från dagens 2/3 till 5/6.

ENDAST EN REGEL FÅR ANVÄNDAS. Har du flera företag kommer du inte längre kunna använda både förenklingsregeln och huvudregeln – endast en typ får nyttjas. Använder du förenklingsregeln i ett företag kommer du inte längre kunna använda dig av vare sig förenklingsregeln eller huvudregeln i något av dina andra företag. Huvudregeln får däremot användas i alla dina företag, förutsatt alltså att du inte använt förenklingsregeln i något av dem.

LÖNEBASERAT UTRYMME. Det sammanlagda löneunderlaget ska delas lika mellan andelarna i företaget, och sedan beräknas till:
- 15% av andelägarens löneunderlag upp till 6 inkomstbasbelopp (IBB)
- 30% av andelägarens löneunderlag från 6 upp till 60 IBB
- 40% av andelägarens löneunderlag över 60 IBB

För delägare som äger mindre än 4% av företagets kapital får det lönebaserade utrymmet inte överstiga 25% av delägarens (eller någon närståendes lön) från företaget eller dotterföretag under året innan aktuellt beskattningsår.

 

Vill du ha hjälp och rådgivning kring hur du ska tänka gällande utdelningar och hur du kan agera utifrån 3:12-reglerna? Kontakta oss så hjälper våra erfarna rådgivare dig med rätt strategier för utdelningar.
 

Kontakta oss


Välj tjänster som du är intresserad av
  • Bokföring
  • Löner
  • Skatterådgivning
  •  

  • Projektredovisning
  • Årsbokslut och årsredovisning
  • Privata deklarationer
  • Övrigt