Beskattning vid byte av fåmansaktier?

En aktiv fåmansföretagare har sålt aktierna i sitt bolag och fått betalt med aktier i det köpande bolaget. Måste den vinst som uppkommit tas upp till beskattning det år bytet sker?

Nej. Vinsten från bytet ska beskattas först när fåmansföretagaren avyttrar aktierna i det köpande bolaget, s k framskjuten beskattning.
En förutsättning för detta är att ersättningen för aktierna i X AB är marknadsmässig. Om ersättning för aktierna delvis utgjorts av pengar blir denna del beskattad direkt.
A måste deklarera avyttringen av aktierna samt ”ansöka” om den framskjutna beskattningen på blankett K13.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *