Förbered ditt företag inför Coronaspridningen i Sverige

Vi hoppas på det bästa men behöver förbereda oss på det värsta. Sveriges småföretag måste förbereda sig nu. Det är inte bara de stora export- och importberoende bolagen som drabbas. Spridningen av Coronaviruset kan få stora ekonomiska konsekvenser för Sveriges småföretagare, säger Linda Högstedt, VD på Ekonomibolaget.

Sverige kan tvingas stänga förskolor och skolor, vilket leder till att många föräldrar behöver stanna hemma.  Vidare kan personal i företag eller vissa regioner behöva sättas i karantän. Då gäller det att företaget har förberett sig för att minimera den ekonomiska skadan. Kostnaderna i form av förlorade intäkter kan på bara ett par veckor få många småföretag på fall. I vårt digitaliserade samhälle har de flesta av landets konsultbolag bra förutsättningar att utföra de flesta av sina arbetsuppgifter hemifrån. Många leveranser sker digitalt och möten kan hållas över webben. Det gäller att vi förbereder oss nu, och kommunicerar, det kan vara försent redan om några få veckor.

Vi på Ekonomibolaget rekommenderar våra 300 kundföretag att genomföra de åtgärder som krävs omgående enligt en snabb och enkel åtgärdsplan.

Dag 1: Se över vilka kunduppdrag som har de största negativa konsekvenserna vid försenade eller uteblivna leveranser samt inventera vilka av era medarbetare som inte har fullgod utrustning att utföra sitt arbete hemifrån.

Dag 2: Ta beslut vilka rimliga åtgärder som behöver vidtas för att minimera de ekonomiska riskerna enligt ovan.

Dag 3-5, Verkställ åtgärderna.

Fakta om oss:

Ekonomibolaget i Sverige AB – ger företag råd som skapar mer värde med mindre resurser

www.ekonomi-bolaget.se

Twitteradress: @ekonomibolagets

Verksamhetsområden: Skatterådgivning, Redovisning, Lön & HR.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *