Lön och HR

Låt oss hjälpa er med lönehanteringen

Semester enligt semesterlagen

Semesterlagen sätter ramarna för vad som gäller kring semester i svenska företag. Den gäller för alla företag med anställda, oavsett bransch och storlek. Lagen är en skyddslag, vilket betyder att avtal som inskränker mot lagen är ogiltiga. Via kollektivavtal kan man dock avvika från lagen på vissa punkter, men den ligger till grund för bestämmelserna kring semester.

Semesterlagen finns till för att ge anställda lagstadgad rätt till vila och reglerar tre förmåner:

  • Semesterledighet
  • Semesterlön
  • Semesterersättning

Semesterledighet

Enligt lagen har alla anställda som börjat på företaget innan 31 augusti samma år rätt till 25 dagars ledighet under året. För de som däremot börjat sin anställning 1 september eller senare gäller 5 dagars semester. Vi kollektivavtal eller andra överenskommelser kan den anställde få rätt till fler ledig dagar, exempelvis 28, 30 eller 35, men man kan däremot aldrig avtala om färre dagar än de 25 som anges i lagen.

De 25 dagarna ska likställas vid 5 veckors ledighet och räknat i bruttodagar. För de som jobbar färre än 5 dagar per vecka enligt ordinarie schema, kallat intermittent deltid, får man räkna om ledigheten till nettodagar: Annars skulle ju en som jobbar en dag per vecka ha rätt till 25 veckor ledighet. Omräkningen görs med följande formel:
Antal arbetsdagar per vecka / 5 * Semesterrätten
För en som jobbar 3 dagar per vecka med 25 dagars semesterrätt blir det: 3 / 5 * 25 = 15

Men som heltidsanställt har man alltså normalt rätt till 25 dagars semesterledighet. Hur många av dessa som är betalda beror på hur mycket personen har jobbat in, eller tjänat in som man brukar säga. I semesterlagen skiljer man på när semester tjänas in och när semestern tas ut. Intjänandeåret löper från 1 april till 31 mars år 1 och semesteråret under samma period år 2 (som i sin tur även är intjänandeår för år 3 osv.). Via kollektivavtal eller andra överenskommelser kan man avvika från denna regel och ha sammanfallande intjänande- och semesterår, vilket ofta räknas efter kalenderår. Då behöver man inte tjäna in de betalda semesterdagarna i förväg, utan gör det löpande under samma semesterår som ledigheten tas ut.

Såhär räknar du ut hur många betalda semesterdagar du har rätt till:
Antal anställningsdagar / 365 * semesterrätten
Om du har varit anställd under hela intjänandeperioden (och inte haft någon frånvaro som inte är semesterlönegrundande) och har rätt till 25 dagars semester blir det: 365 / 365 * 25 = 25.
Om du istället började exempelvis 31 juli blir det: 243 / 365 * 25 = 16,6, som avrundas upp till 17 dagar.

 

Semesterlön

Enligt semesterlagen finns det två regler att välja mellan när man beräknar semesterlönen.

Sammalöneregeln
För anställda med fast lön används normalt sammalöneregeln, som går ut på att den anställde ska behålla sin vanliga lön och utöver det få ett tillägg på 0,43% av månadslönen per semesterdag. I många kollektivavtal har procentsatsen för semestertillägget höjts till 0,8%, men lagen säger 0,43% och man kan inte avtala om en lägre ersättning.

För någon med en månadslön på 30 000 kronor som tar ut 10 semesterdagar en månad, och inte har några andra avvikelser, blir bruttolönen:
30 000 * 0,43% = 129 kronor per dag i semestertillägg. 30 000 + (129 * 10) = 31 290 kronor.

Om den anställde har rörliga lönedelar (exempelvis provision) ska dessa delar beräknas på 12% istället. Beräkningen gör man på sammanlagda rörliga lönedelar som betalats ut under året.

Procentregeln
För anställda med timlön eller rörlig lön som uppgår till minst 10% av den anställdes sammanlagda lön under semesteråret ska semesterlönen beräknas enligt procentregeln. Det gäller också bland annat för anställda som har ändrat sysselsättningsgrad under året. Lagen säger att semesterlönen ska vara 12% av intjänandeårets löneunderlag. Är du ansluten till ett kollektivavtal kan procentsatsen vara högre.
För en anställd som tjänat 100 000 kronor under intjänandeåret räknas semesterlönen ut såhär:
12% * 100 000 = 12 000 kronor.
De 12 000 kronorna ska fördelas på det antal betalda semesterdagar som den anställde har rätt till. Så om den anställde har tjänat in 10 semesterdagar kommer hen få 1200 kronor (12 000/10 dagar) per betald semesterdag.

 

Semesterersättning

När en anställd slutar har hen rätt till att, istället för semesterlön, få semesterersättning för den semester som den anställde har tjänat in men inte tagit ut.

Semesterersättningen gäller för:

  • Återstående semesterdagar för innevarande år
  • Sparade semesterdagar från tidigare år
  • Semesterdagar som har tjänats in under innevarande år

Semesterersättningen för alla dessa dagar ska räknas enligt samma regler som för semesterlönen under anställningen. Pengarna ska betalas ut till den anställde så snart som möjligt, och senast månaden efter att hen har slutat.

 

Vanliga frågor och svar om semester

Hur många semesterdagar har man rätt till?
Enligt lag har man som anställd rätt till 25 dagars semesterledighet per år, eller 5 dagar per år om man anställs 1/9 eller senare samma år som semestern. Om du inte har tjänat in 25 dagars betald semester har du rätt att ta obetald semester för de dagar du inte tjänat in.

Kan jag ta semester en halv dag? Typ om jag upptäcker att det plötsligt blir fint väder?
Nej, tyvärr. Semester räknas alltid i hela dagar.

Måste jag ta ut alla mina semesterdagar varje år eller kan jag spara dagar?
20 dagar per år måste tas ut enligt semesterlagen, men alla dagar utöver 20 får sparas. De sparade dagarna kan sparas i upp till fem år – har du inte tagit ut dem efter det betalas de ut i pengar. Det förekommer dock att arbetsgivare låter personalen spara fler dagar och under längre tid än fem år. Har du inte tjänat in fler än 20 dagar kan du inte spara några dagar.

När har man rätt att ta ut semester?
Enligt lag har du rätt att ta ut 20 dagars sammanhängande semester från juni till och med augusti. Har ni kollektivavtal kan det finnas andra riktlinjer i det.

Kan jag räkna ut själv hur många semesterdagar jag har tjänat in?
Javisst! Det kan du göra med följande formel:
Antal anställningsdagar under intjänandeåret / 365 * Din semesterrätt = Intjänade semesterdagar. I texten ovanför finns ett uträkningsexempel.

Vad innebär obetald semester?
Obetald semester betyder att du får ledigt, men att din arbetsgivare för ett löneavdrag för de dagar du är borta. Avdraget är vanligen 4,6%, men kan beräknas på annat sätt i kollektivavtal.

Vad innebär förskottssemester?
Om du inte har hunnit tjäna in betald semester än kan du få något som kallas förskottssemester. Det regleras inte lagen, men kan erbjudas av arbetsgivaren. Det innebär att du får ordinarie lön under semestern (utan semestertillägg), men att det uppstår en skuld till arbetsgivaren med motsvarande summa som skulle dragits per dag om du istället tagit obetald semester. Denna skuld skrivs av 5 år efter att du börjat din anställning, eller om du sägs upp på grund av arbetsbrist, sjukdom eller om din arbetsgivare grovt åsidosatt sina skyldigheter gentemot dig.

Vad händer om jag blir sjuk under min semestern?
Under semestern gäller samma regler om sjukdom och om vård av barn. Blir du sjuk ska du anmäla det så fort som möjligt till din arbetsgivare för att avbryta semestern och istället få karensdag och sjuklön. De semesterdagar som byts mot sjukdomsdagar sparas och får tas ut vid ett annat tillfälle.

Blir jag utan semester om jag har varit föräldraledig under intjänandeåret?
Nej, åtminstone inte helt och hållet. När du är föräldraledig är 120 dagars föräldraledighet per barn semesterlönegrundande för sammanboende, och 180 dagar för ensamstående. Har 25 dagars semesterrätt och har varit föräldraledig hela intjänandeåret tjänar du ändå, enligt formeln ovan, in:
120 / 365 * 25 = 8,2, vilket avrundas upp till 9 dagar, ELLER
180 / 365 * 25 = 12,3, vilket avrundas upp till 13 dagar

Om jag har varit sjukskriven då, vad händer med semestern då?
Här är det lite samma som vid föräldraledighet: Har du varit sjuk har du också rätt till semester. Upp till 180 dagars sjukfrånvaro under intjänandeåret är semesterlönegrundande, vilket ger 13 dagars intjänad semester vid 25 dagars semesterrätt (se uträkning ovan). Sedan 2010 gäller också att man har rätt till 180 dagars semestergrundande frånvaro under det år man insjuknar samt 180 dagar under nästkommande år. Fortsätter sjukskrivningen även efter det räknas dagarna inte längre som semestergrundande.

Jag har slutat mitt jobb. När får jag ut min semesterersättning?
Din arbetsgivare ska betala ut den så snart som möjligt, och senast månaden efter att du har slutat din anställning.


Kontakta oss

Så kul att du vill komma i kontakt med oss.

Fyll i dina uppgifter nedan och ange gärna vad det gäller så hör vi av oss inom kort