Om oss

Att hjälpa våra kunder att växa och utvecklas är vår främsta drivkraft

Ordlista

Affärshändelse
Aktiebolag
Anläggningstillgångar
Artikelkontering
Autogiro
Avgiftskod
Avskrivning


Balansdag
Balanskonto
Balansrapport
Balansräkning
Bankkod
BAS-kontoplan
Basbelopp/Prisbasbelopp/Inkomstbasbelopp
BBAN
Befarad kundförlust
Behandlingshistorik
Betalningsvillkor
BIC
Bokföring
Bokföringsförslag
Bokföringskonto
Bokföringslagen
Bokföringsmetod
Bokföringsnämnden
Bokföringsskyldig
Bokslutsdispositioner
Bokslutsmetod
Brutet räkenskapsår
 
Clearingnummer
 
Debet
Dröjsmålsränta
Dubbel bokföring
Eget kapital
Ej avdragsgilla kostnader
Enskild firma
Expansionsfond
Extraordinära kostnader
F-skatt
Factoring
Faktureringsmetoden
Förbrukningsinventarier
 
God redovisningssed
 
Handelsbolag
Huvudbok
 
IBAN
Ideell förening
Immateriella tillgångar
Inbetalning
Ingående balans
Ingående moms
Ingående saldo
Interimsskuld
Intäkt
Inventarier
Inventering
 
Kommanditbolag
Konstaterad kundförlust
Kontantmetoden
Kontoklasser
Kontoplan
Kontoutdrag
Kortfristig skuld
Kostnad
Kredit
Kundförlust
Kundreskontra

Kontakta oss

Så kul att du vill komma i kontakt med oss.

Fyll i dina uppgifter nedan och ange gärna vad det gäller så hör vi av oss inom kort